Advies van de Raad van het BIPT van 12 januari 2018 met betrekking tot de aanbevelingen uit de e-commerce studie van KPMG

Type
Advies

Publicatiedatum
18-01-2018

Datum
18-01-2018

Op 13 juni 2017 publiceerde het BIPT de KMPG studie over de Belgische markt voor de levering van pakketten in het kader van e-commerceactiviteiten. In deze studie werden 7 aanbevelingen geformuleerd. Op 5, 21 en 22 september 2017, organiseerde het BIPT drie workshops teneinde de eerste reactie van de belanghebbenden op de bevindingen en aanbevelingen van de studie te kunnen ontvangen. In navolging van deze workshops en de daaruit volgende nuttige uitwisselingen, heeft het BIPT huidig advies opgesteld met denkpistes omtrent mogelijke acties ter uitvoering van de aanbevelingen. 

Document downloaden (PDF 0.25 MB)