Lopende raadplegingen

Raadpleging van de Raad van het BIPT betreffende het voorontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de verplichtingen die van toepassing zijn inzake verstrekking van betalende diensten, bedoeld in artikel 116/1, §2, WEC

Raadpleging van de Raad van het BIPT betreffende het voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2013 inzake waarschuwingsberichten om de kosten van elektronische-communicatiediensten te beheersen

Raadpleging op vraag van de Minister met betrekking tot een voorontwerp van ministerieel besluit tot instelling van het register bedoeld in artikel 116/1 §1 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektornische communicatieRecentste publicaties

> Alle publicaties